Sociaal Verslag

Gezond, gelukkig en gemotiveerd

De slogan ‘de omroep voor ons’ is niet alleen in de programmering verweven, maar zeker ook in het personeelsbeleid. AVROTROS wil er als werkgever zijn voor de medewerkers en hen in staat stellen om zowel professioneel als privé het hoogst haalbare na te streven. Zodoende zijn groei, vertrouwen en zelfontplooiing in combinatie met een sterke gemeenschapszin belangrijke pijlers van het personeelsbeleid.

De coronajaren hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten op de manier waarop binnen AVROTROS wordt gewerkt. Het pand van de omroep wordt meer en meer een hub waarin op een flexibele manier gewerkt wordt. Het thuiswerkbeleid dat in de coronapandemie werd doorgevoerd is in 2022 omgetoverd tot een beleid waarin medewerkers indien gewenst tot 50% van de tijd thuis kunnen werken, mits de werkzaamheden dit toelaten. Gebleken is dat het vertrouwen dat het individu hierdoor krijgt, leidt tot een hogere betrokkenheid en een hogere werktevredenheid. Tevens ontstaat hierdoor een gezondere balans tussen werk en privé.