Risicomanagement

Risicomanagement

AVROTROS heeft een gedegen risicomanagementsysteem met als doel de organisatiedoelstellingen te helpen realiseren. Het risicomanagement heeft bij AVROTROS door de jaren heen altijd in het teken gestaan van integere en beheerste bedrijfsvoering.

Het écht doorleven van de grootste risico’s en onzekerheden is essentieel en maakt integraal deel uit van onze cultuur. Dit vanuit de Raad van Toezicht, Directie, afdelingshoofden, projecten, programma’s en alle medewerkers. Wij hebben behalve op een aantal hard controls ook de focus op soft controls: de menskant van risicomanagement is essentieel en heeft de aandacht bij AVROTROS.

Jaarlijks vindt, in afstemming met de Raad van Toezicht, een scan plaats van de belangrijkste strategische risico’s. Er is onder meer een benchmark vastgesteld met andere publieke omroepen en daarbij is gekeken naar specifieke en generieke risico’s. Daarbij zijn ook zaken als Cybersecurity en Personeelsrisico uitvoerig besproken, evenals de daarbij behorende beheersmaatregelen. Uiteindelijk heeft dit proces geleid tot onderstaande, voornaamste risico’s voor AVROTROS.