Directieverslag

Directieverslag

Het jaar 2022 was het eerste jaar van de nieuwe concessieperiode voor de Publieke Omroep. Een periode met nieuwe spelers en nieuwe verhoudingen in het bestel. Er kwam veel op ons af: de negatieve effecten van corona en het hierdoor verschuiven van programmering naar latere jaren, twee nieuwe omroepen/toetreders, extra budget/uren zendtijd voor drie ‘stand alone’-omroepen en vele sportevenementen, zoals het WK Voetbal. Al die zaken hebben op AVROTROS minder effect gehad dan verwacht of hebben (nog) niet geleid tot een negatieve impact. AVROTROS is na de NOS (WK Voetbal en Journaal) in 2022 wederom de omroep met het grootste bereik in Nederland.

Het eerste jaar van de nieuwe concessieperiode is ook het eerste jaar van de veelbesproken samenwerking met PowNed. Deze samenwerking vergroot de doelmatigheid van het bestel, is niet inhoudelijk en schaadt de pluriformiteit niet. De samenwerking verloopt goed.

In 2022 is een belangrijk onafhankelijk adviescollege gevraagd criteria op te stellen voor hoe omroepen het publieke bestel kunnen betreden en verlaten en hoe ze verantwoording kunnen afleggen. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) kondigde dit tijdelijke college in juni 2022 aan en heeft nu Pieter van Geel gevraagd als voorzitter. Het adviescollege komt in juli 2023 met zijn conceptvoorstel.

In 2022 is er binnen de media veel aandacht geweest voor de veiligheid van ieders werkplek naar aanleiding van de perikelen bij The Voice of Holland. Ook bij AVROTROS hebben we daar veel tijd en aandacht aan besteed. Zo zijn er externe vertrouwenspersonen aangesteld en zijn er vele gesprekken georganiseerd over de cultuur binnen AVROTROS.